بخش ها

  عملیات

سامانه دورکاری آسمان + سامانه پشتیبانگیری آسمان
21,090,000ریال سالانه
لطفا بعد از انتخاب گزینه سفارش گزینه(من از دامنه خودم استفاده می کنم و Nameserver آن را تنظیم خواهم کرد)را انتخاب کرده و یک نام به دلخواه خود با پسوند (.backup) وارد نمایید
جشنواره ویژه نمایندگان پکیج 10 عددی
210,900,000ریال سالانه
لطفا بعد از انتخاب گزینه سفارش گزینه(من از دامنه خودم استفاده می کنم و Nameserver آن را تنظیم خواهم کرد)را انتخاب کرده و یک نام به دلخواه خود با پسوند (.backup) وارد نمایید